Instalace a aktualizace urwiga

CZ: Aplikace URWIGO je vytvořena technologií .NET v jazyce C# a byla testována v následujících verzích operačního sytému Windows Vista, Windows 7 a Windows 8.1 a to jak v 32 bitové tak i v 64 bitové verzi. Pro vlastní chod aplikace je zapotřebí mít předem nainstalovaný .NET Framework 3.5 SP1.

Vlastní instalaci urwiga zahajíte stažením z níže uvedeného odkazu. Instalace vytvoří zástupce v nabídce Start / Programy / Urwigo.

Aktualizace aplikace urwigo je plně automatická, stačí jen při spuštění urwiga být připojen k internetu. Při prvním spuštění si aplikace zjistí aktuálnost verze a při následujícím spuštění je, v případě dostupnosti internetu, nabídnuta možnost instalace nové verze.

Instalovat

EN: The URWIGO application is created using .NET technology and written in C#. It was tested on Windows XP (SP2 and SP3), Windows Vista, Windows 7 – 32bit and 64bit. It is necessary to have .NET Framework 3.5 SP1 installed.

The actual installation is started with the link below. The installer will create a shortcut at Start / Programs / Urwigo.

Application update is fully automatic, the only thing needed is to be connected to the internet during URWIGO startup. It checks for current version and informs about it during the next startup.

install

VytisknoutE-mail