Jdeme na to s Urwigem - 1. Pracovní plocha

Fáze dozrávání nápadu, výběru lokací a tvorby scénáře máme úspěšně za sebou. Přesto nás to neodradilo od původního záměru a přece jenom chceme příslušné wherigo vytvořit. Inu, dobře nám tak, každá iniciativa musí být po zásluze potrestána, vrhněme se tedy na to.

V první řadě musíme vyřešit otázku, jaký builder zvolit. Aniž bych chtěl kohokoliv jakkoliv ovlivňovat, myslím, že pro uživatele platformy Windows je tato otázka již téměř tři roky vyřešena. Program Urwigo nemá v této oblasti konkurenci. Je asi stále ještě možné si nainstalovat originální builder a začít tvořit v něm, ale to asi udělá pouze masochista. Pak je k dispozici ještě webový projekt Earwigo, který je téměř jedinou možností pro ty, kdo používají jiný operační systém než Windows. A pak je tu samozřejmě možnost napsat hru přímo v jazyce Lua (což je mateřský programovací jazyk zvolený pro platformu wherigo), k tomu stačí obyčejný textový editor, je to tedy dostupné na všech operačních systémech, ale navrch je nutno přidat značnou dávku trpělivosti a určité vyšší programovací schopnosti.

Instalace Urwiga

Takže otázka builderu je vyřešená - budeme používat Urwigo :). Kdo tak ještě neučinil, musí si ho nejprve nainstalovat z tohoto portálu. Instalace je jednoduchá - stažený soubor se spustí a za chvilku je hotovo.

Aktualizace nových verzí

Čas od času tvůrci publikují novou verzi Urwiga a je vhodné provést na svém počítači aktualizaci. Uživateli je však situace maximálně zjednodušena. Vždy při novém startu se Urwigo podívá, jestli neexistuje nová verze. Pokud zjistí, že ano, nabídne uživateli aktualizaci. Pokud ten souhlasí, automaticky si stáhne novou verzi a provede instalaci. Nakonec spustí aktualizovanou verzi Urwiga, takže uživatel může začít hned využívat její výhody.

První spuštění

Po instalaci si program spustíme a můžeme se v něm začít rozkoukávat. Pracovní plocha programu je rozvržena do několika panelů, ve kterých bude probíhat naše práce:

  • Uprostřed se nachází hlavní panel. Zde budeme zobrazovat a tvořit vlastní logiku cartridge. Panel může obsahovat záložky a v nich pak seznamy nadefinovaných objektů a diagramy s detailním herním postupem pro jednotlivé situace.
  • Nalevo od hlavního panelu je panel nástrojů pro diagramové akce. Zde je umístěno vše, co Urwigo nabízí autorům k tvorbě jejich hry. Ta funguje tak, že autor pomocí myši přetahuje potřebné akce z tohoto panelu a umisťuje je na požadované místo v příslušném diagramu na hlavním panelu.
  • U většiny diagramových akcí je nutno určit, s jakým objektem má být provedena. Seznam všech autorem vytvořených objektů se nachází vlevo dole na panelu nástrojů pro vytvořené objekty. Pro lepší přehlednost jsou sloučeny do skupin podle svého typu (např. zóny, postavy, věci apod.). Kromě toho se zde také nacházejí objekty, které byly automaticky vytvořeny Urwigem při založení nového projektu - údaje o cartridgi (název, popis, verze, apod.), o samotném hráči (jméno hráče, odemykací kód) a o prostředí (informace o typu přístroje, na kterém hra běží, identifikátor zařízení, verze přehrávače).
  • Pravou část od hlavního panelu zabírá panel vlastností. Jakmile v hlavním panelu vybereme nějaký objekt, v tomto panelu se zobrazí jeho vlastnosti a zde je také můžeme měnit.
  • Poslední část pracovní plochy zabírá dole panel chybových hlášení a varování. Naší snahou je, aby se zde nevypisovala žádná chyba (hlášení uvozené symbolem křížku) a pokud možno co nejméně varování (hlášení uvozené symbolem vykřičníku). Zatímco přítomnost chyb znamená, že hru nebude možné spustit, varování nás pouze informují o situacích, které přímo nebrání spuštění hry, ale mohou mít negativní vliv na její běh. Chyby tedy musíme odstranit každopádně, varování je dobré prostudovat a nejlépe diagramy přestavět tak, aby taky zmizela.

Úplně nahoře pak Urwigo obsahuje menu s příkazy:

  • Soubor - v této nabídce jsou běžné příkazy pro práci s projektovým souborem. Umožní nám vytvořit nový projekt, uložit stávající nebo otevřít existující z disku. Taky se zde skrývá možnost pro import starších cartridgí vytvořených v originálním builderu, ale věřím, že většina autorů ji potřebovat nebude, protože začne tvořit nové hry rovnou v Urwigu.
  • Úpravy - standardní příkazy pro práci se schránkou (kopírování, vyjmutí, vložení), smazání objektu a dnes již klasická siamská dvojčata Undo - Redo, neboli Zpět a Opakovat.
  • Zobrazit - zobrazí na hlavním panelu novou záložku a v ní seznam všech vytvořených objektů zvoleného typu - např. zóny, postavy, věci, úlohy apod.
  • Sestavit - tato nabídka obsahuje příkazy sloužící ke spuštění hry v emulátoru (nezbytná věc pro její správné odladění), příkazy pro vytvoření cartridge tak, aby se dala spustit na požadovaném přístroji, nebo aby se dala publikovat na stránkách www.wherigo.com.
  • Nápověda - odkazy na web www.urwigo.cz a na fóra zde na www.geocaching.cz věnovaná Urwigu. Také je možné se zde dozvědět seznam úprav provedených v jednotlivých verzí programu.

Tak jsme se rozkoukali a příště se podíváme Urwigu trochu pod kůži.

 

Pokračování: Jdeme na to s Urwigem - 2. Parametry cartridge

VytisknoutE-mail

Komentáře mohou psát jen registrovaní uživatelé.